Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC w firmie Stelmaszyk

Co roku 20.000 nowo wybudowanych mieszkań w Finlandii wyposażonych jest w system kontrolowanej wentylacji. Gruntowy wymiennik ciepła pracujący w układzie ziemia-powietrze staje się również coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w Polsce. Firma REHAU opracowała pierwszy system gruntowego wymiennika ciepła o właściwościach antybakteryjnych. Dla właścicieli domów energooszczędnych i pasywnych oznacz to nie tylko możliwość obniżenia kosztów i oszczędzania energii, lecz również poprawę jakości powietrza.

Higiena i zwalczanie drobnoustrojów.

Doprowadzane powietrze oczyszczane jest przy pomocy filtra. Rury pokryte są od wewnątrz warstwą o właściwościach antybakteryjnych, która przeciwdziała rozwojowi drobnoustrojów na ich wewnętrznej powierzchni. Dzięki temu świeże powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest zawsze higieniczne i prawie sterylne. Kontrolowana wentylacja zapobiega zagrzybieniu (pleśni) i zawilgoceniu budynków.

Wysoka efektywność energetyczna i niezawodność.

System pełno ściennych rurociągów wykonanych z polipropylenu o bardzo dobrej przewodności cieplnej gwarantuje doskonałą wymianę ciepła między ziemią a zassanym powietrzem. Wysoka wydajność odzysku ciepła z ziemi pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania. Brak konieczności stosowania urządzenia przeciwoblodzeniowego na rekuperatorze obniża dodatkowo koszty instalacji.

Przytulny klimat i komfort

Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo zapewnia w połączeniu z rekuperatorem komfortowe ciepło w zimie i przyjemny chłód w lecie. System szczelnych okien i ciągłej wentylacji budynku chroni mieszkańców przed uciążliwym hałasem zewnętrznym i tym samym zwiększa komfort mieszkania.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)

W przypadku skrajnie wysokiej lub niskiej temperatury zewnętrznej średnia temperatura w budynku mieszkalnym powinna się utrzymywać w przedziale od 20°C do maksymalnie 26°C. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza o zdefiniowanych parametrach. Powyższe wymagania dotyczące klimatyzacji i ogrzewania bydynków spełnia w znacznym stopniu nowoczesna instalacja odzysku ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). Wymiennik spłaszcza amplitudę temperatur świeżego powietrza zewnętrznego do określonego minimum. Efektem jest nie tylko podwyższenie komfortu mieszkania, lecz również znaczne obniżenie kosztów energii związanych z ogrzewaniem w zimie i klimatyzacją w lecie.

Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła (GWC)

GWC zasada działania | Stelmaszyk

GWC zasada działania latem

Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości > 1,3 m poniżej rzędnej terenu), do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 20 K w zimie i obniżyć ją o maksymalnie 12 K w lecie. Zastosowanie instalacji antyoblodzeniowej w rekuperatorze nie jest z reguły konieczne.

GWC zasada działania zimą

GWC zasada działania zimą

Gwarancja jakości

Rury wchodzące w skład systemu AWADUKT Thermo zbudowane są z polipropylenu (PP) ulepszonego m.in. pod względem przewodnictwa cieplnego. Gwarantuje to doskonałą wymianę ciepła między gruntem, a zassanym powietrzem i wysoki stopień sprawności gruntowego wymiennika ciepła. Nie zaleca się stosowania rur z PCV z rdzeniem spienionym oraz rur dwuściennych strukturalnych, ze względu na ich właściwości izolacyjne.

działanie antybakteryjne rur GWC Rehau

Wykres "antybakteryjności" rur systemu GWC Rehau

Rury REHAU AWADUKT Thermo posiadają specjalną warstwę wewnętrzną o właściwościach antybakteryjnych, która zabezpiecza przed powstawaniem „zanieczyszczeń” biologicznych.

Przy wytwarzaniu ww. warstwy polimer bazowy zostaje wzbogacony specjalnymi surowcami, które są całkowicie bezpieczne pod względem fizjologicznym. Dodatki te stosowane są m.in. w medycynie oraz w produktach mających kontakt z żywnością. Warstwa ta zapobiega rozwojowi drobnoustrojów na wewnętrznej powierzchni rur. W rezultacie powietrze w instalacji wentylacyjnej jest higieniczne i zawiera śladowe ilości drobnoustrojów.

Szczelność systemu GWC REHAU

AWADUKT Thermo – szczelność na przenikanie radonu. Radon jest występującym w naturze gazem szlachetnym, bezbarwnym, bezzapachowym, posiadającym właściwości promieniotwórcze. Występuje powszechnie w skałach i glebie. Radon przenika przez glebę, rozpuszcza się w wodzie i uwalniany jest na powierzchni gruntu do atmosfery. Promieniowanie radonu jest znaczącym problemem szczególnie na terenie Górnego Śląska i Sudet. System GWC AWADUKT Thermo i jego elementy są nieprzepuszczalne dla radonu. Wymagana szczelność systemu uzyskana została m.in. dzięki specjalnej konstrukcji mufy z pierścieniem zabezpieczającym Safety-Lock, który mocuje uszczelkę na stałe w mufie i zabezpiecza ją przed wypięciem.