Systemy kanalizacyjne.

Systemy kanalizacyjne w dużym uproszczeniu dzielimy na instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej z PP-HT charakteryzują się wysoką wytrzymałością temperaturową (do 100 0 C), chemiczną, niską ścieralnością oraz niewielkim ciężarem. Wszystko to powoduje, że powyższy system zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym, a stosuje się go wszędzie: wszędzie budownictwie jedno- i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach lub laboratoriach. Oferujemy szeroki wybów rur i kształtek kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic od fi32 do fi110.

Oferujemy również rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PVC -U w trzech typach oraz w szerokim zakresie wymiarów – od fi110 do fi630:

  • rury typu lekkiego SN 2
  • rury typu średniego SN 4
  • rury typu ciężkiego SN 8
  • rury typu ciężkiego SN 12

Rury typu SN4 i SN8 mogą występować w wersji z wydłużonym kielichem, które stosuje się na terenach objętych szkodami górniczymi.

Przedsiębiorstwo Karczmarek produkuje również rury kanalizacyjne z PP K2-KAN, stosowane w przemysłowych sieciach kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w szerokim zakresie średnic: od fi200 do fi800.

Do każdego systemu kanalizacji zewnętrznej posiadamy na magazynie kompletny zestaw kształtek i studzienek potrzebnych do zbudowania sieci lub przyłączy do obiektów, czy to przemysłowych, czy też domów jedno- lub wielorodzinnych.