Oczyszczalnie ekologiczne – przydomowe.

Przydomowe oczyszczalnie:

1. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym:

Proces oczyszczania

Najprostsza i najpopularniejsza przydomowa oczyszczalnia ścieków to osadnik gnilny współpracujący z układem rozsączającym. Jest to rozwiązanie tanie i nie zużywające energii, proste w obsłudze i niezawodne w eksploatacji. Jednocześnie ten rodzaj mini-oczyszczalni, prawidłowo zaprojektowany i wykonany pozwala czyścić ścieki do takiego stopnia, że można je bezpiecznie wprowadzić do gleby i wód powierzchniowych.

Osadnik gnilny

Gromadzi on wszystkie ścieki, to znaczy zarówno ścieki z toalety, jak i pozostałe ścieki z gospodarstwa domowego. Osadnik o odpowiedniej pojemności najlepiej z tworzywa sztucznego usytuowany jest bezpośrednio przy domu. Ma on na celu umożliwienie wstępnego oczyszczania ścieków, poprzedzającego doczyszczenie i wchłonięcie ich przez grunt w wyniku rozsączania podziemnego.

W osadniku gnilnym ścieki zostają rozdzielone na drodze sedymentacji (osadzania) oraz flotacji (wypływania) na kożuch, osad oraz ciecz podczyszczoną „szarą wodę”, która jest odprowadzana do dalszego procesu oczyszczania w gruncie. Fermentacja spowodowana w osadniku przez bakterie beztlenowe powoduje w efekcie oczyszczanie ścieków już w około 65%.

Układ rozsączający

Najczęściej stosowaną technologią drugiej fazy oczyszczania jest układ rozsączający spełniający wymogi ochrony środowiska. Jest to najtańsza w wykonaniu technologia odprowadzająca ścieki do gruntu. System ten w małym stopniu ogranicza użytkowanie terenu, na którym jest zlokalizowany. Ścieki z osadnika gnilnego przechodzą do perforowanych rur ułożonych w obsypce z kruszywa.

Najaktywniejsza jest powierzchniowa warstwa gleby, zatem warto efektywnie wykorzystać jej zdolności samooczyszczające. Mechanizm oczyszczania ścieków w glebie jest złożony. Gleba działa jak filtr, zatrzymuje te zawiesiny, których wielkość przekracza rozmiar porów glebowych. W glebie substancje mineralne i organiczne przekształcają się w związki mineralno-organiczne, rozpuszczalne w wodzie.

2. Oczyszczalnie z reaktorem biologicznym:

Zasada działania oczyszczalni z reaktorem biologicznym:

Alternatywnym rozwiązaniem dla systemu z drenażem rozsączającym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków z reaktorem biologicznym. Zalecana jest ona gdy warunki gruntowo-wodne uniemożliwiają odprowadzenie podczyszczonych ścieków do ziemi, szczególnie gdy wody gruntowy są wysoko lub gdy teren jest mało przepuszczalny.

Jest to system jednego lub kilku zbiorników. Oczyszczalnia składa się z trzech komór, w których zachodzą procesy fermentacji, napowietrzania i klarowania. Zastosowanie niestandardowego kształtu reaktora zapewnia znacznie lepszą efektywność procesu oczyszczania. Połączenie technologii oczyszczania bazującego na osadzie czynnym oraz złożu swobodnie zawieszonym pozwala na wykorzystanie systemu dla większej liczby osób bez konieczności powiększania objętości reaktorów.