RODO

STELMASZYK SPÓŁKA JAWNA
UL. STRZESZYŃSKA 65
60-479 POZNAŃ

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące
ochrony danych osobowych (RODO).
W związku z tym, informujemy Państwa o przetwarzaniu danych
osobowych (imię, nazwisko, firma, stanowisko, telefon, adres e-mail) w
celach handlowych oraz w celu dalszego kontaktu z Państwem za
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.
Dostęp do tych danych będą miały wyłącznie osoby realizujące zadania
związane z procesami informatycznymi i handlowymi naszej firmy oraz
nasi partnerzy handlowi w zakresie oferty produktów, którymi będą
Państwo zainteresowani. W dowolnym momencie będą mogli Państwo
zażądać wglądu, poprawiania, zmiany lub całkowitego usunięcia swoich
danych osobowych.
Pozytywna decyzja ta jest nam niezbędna do utrzymania z Państwem
dalszego kontaktu. Zapewniam przy tym, że będziemy unikać sytuacji, w
której mogliby Państwo odnieść wrażenie, że nadużywamy Państwa
zgody.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody , prosimy o poinformowanie nas o
tym oddzielnym mailem. Dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Z poważaniem,
Marek Stelmaszyk