Systemy drenarskie

Przedsiębiorstwo „Barbara Kaczmarek”, którego jesteśmy składem fabrycznym, produkuje system rur drenarskich z PVC-U.

  • rur drenarskich bez otuliny filtracyjnej,
  • rur drenarskich z otuliną filtracyjną (kokos),
  • kształtek do łączenia rur,
  • studzienek drenarskich.

O zastosowaniu drenażu budynku najlepiej pomyśleć przed rozpoczęciem budowy. Układanie go na etapie wykonywania fundamentów jest o wiele prostsze i tańsze niż instalowanie go gdy dom już istnieje. Drenaż będzie konieczny gdy planujemy budowę domu podpiwniczonego i występują następujące warunki:

  • wysoki poziom wód gruntowych
  • usytuowanie budynku na zboczu lub w pobliżu krawędzi skarpy (woda spływająca zboczem będzie się zatrzymywać na ścianach fundamentowych fundamentowych nawilgacać je)
  • grunty słabo przepuszczalne takie jak gliny, piaski gliniaste, (wody opadowe będą przesączać się przez warstwy naruszone w czasie wykonywania wykopu, w pobliże ścian fundamentowych budynku)

Przy wysokim poziomie wód gruntowych warto wykonać drenaż nawet gdy zamierzamy budować dom bez piwnic – woda działa destrukcyjnie na fundamenty a izolacja przeciwwilgociowa może okazać się nieskuteczna. Ponadto drenaż stosujemy zawsze gdy w istniejącym budynki zaobserwujemy wilgoć w piwnicach.