Kolektory słoneczne

Słońce jest tanim a przede wszystkim niewyczerpalnym źródłem energii. Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii, wysyłany przez Słońce równomiernie we wszystkich kierunkach. Do zewnętrznej atmosfery ziemskiej dociera z niego 1,36 [kW/m2], co stanowi stałą słoneczną.

Na podstawie wieloletnich badań zaobserwowano, że najczęściej notowane wartości promieniowania słonecznego bezpośredniego w całym kraju mieszczą się w granicach 600-800 [W/m2].

Gdzie montować???

Kolektory słoneczne WATT 3000 S przystosowane są do montażu na dachu o spadku 25-60o oraz na powierzchni płaskiej. Poprzez odpowiednio dopasowaną konstrukcję mocowania kąt pochylenia kolektora można korygować.

Kąty nachylenia kolektora:

Aby optymalnie wykorzystać energię promieniowania słonecznego przez kolektory konieczne jest odpowiednie ich ustawienie. Ustawienie to określa się przez: kąt nachylenia i kąt azymutu kolektora.

Nachylenie kolektora: Kąt nachylenia kolektora alfa jest to kąt pomiędzy płaszczyzną poziomą i kolektora. Absorber odbiera największą ilość energii, gdy płaszczyzna kolektora ustawiona jest prostopadle do promieni słonecznych. Ponieważ kąt padania promieni słonecznych zależy od pory dnia i roku, płaszczyzna kolektora powinna być ustawiona odpowiednio do położenia słońca podczas okresu występowania największego napromieniowania.

Kąt pochylenia kolektora powinien wynosić 25 – 60o. W Polsce optymalny kąt pochylenia mieści się w granicach 30 – 45o, przy czym dla instalacji typowo letnich (baseny kąpielowe), zalecane są niższe wartości kąta alfa.